ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...


دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها


:domain is unavailable


تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.com
360,000 VND
.biz
15 VND
.org
250,000 VND
.info
15 VND
.vn
770,000 VND
داغ
.net
239,000 VND

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه قیمت جدید انتقال بازسازی
.com hot! 360,000 VND 1 سال 235,000 VND 1 سال 317,000 VND 1 سال
.net hot! 239,000 VND 1 سال 279,000 VND 1 سال 319,000 VND 1 سال
.org 250,000 VND 1 سال 305,000 VND 1 سال 339,000 VND 1 سال
.biz 15 VND 1 سال 15 VND 1 سال 15 VND 1 سال
.info 15 VND 1 سال 15 VND 1 سال 15 VND 1 سال
.vn 770,000 VND 1 سال 460,000 VND 1 سال 460,000 VND 1 سال
.com.vn 670,000 VND 1 سال 670,000 VND 1 سال 360,000 VND 1 سال
.site hot! 30,000 VND 1 سال 0 VND 1 سال 0 VND 1 سال
.edu.vn 490,000 VND 1 سال 260,000 VND 1 سال 260,000 VND 1 سال
.xyz 30,000 VND 1 سال 0 VND 1 سال 0 VND 1 سال
.online 120,000 VND 1 سال 0 VND 1 سال 0 VND 1 سال
.shop N/A 0 VND 2 سال 0 VND 2 سال
.vip N/A 0 VND 2 سال 0 VND 2 سال
.co 588,000 VND 1 سال 588,000 VND 1 سال 588,000 VND 1 سال
.global 380,000 VND 1 سال 380,000 VND 1 سال 452,000 VND 1 سال
.asia 199,000 VND 1 سال 235,000 VND 1 سال 317,000 VND 1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن