VPS

VPS 1
200,000 VND
1 tháng
 • vCPU 2


  RAM 2 GB


  SSD 25 GB


  Băng thông 100 Mbps


  Lưu lượng chuyển tải Unlimited


VPS 2
350,000 VND
1 tháng
 • vCPU 3


  RAM 3 GB


  SSD 40 GB


  Băng thông 100 Mbps


  Lưu lượng chuyển tải Unlimited


VPS 3
550,000 VND
1 tháng
 • vCPU 4


  RAM 4 GB


  SSD 50 GB


  Băng thông 100 Mbps


  Lưu lượng chuyển tải Unlimited


VPS 4
700,000 VND
1 tháng
 • vCPU 5


  RAM 5 GB


  SSD 80 GB


  Băng thông 100 Mbps


  Lưu lượng chuyển tải Unlimited


VPS 5
1,000,000 VND
1 tháng
 • vCPU 8


  RAM 8 GB


  SSD 100 GB


  Băng thông 100 Mbps


  Lưu lượng chuyển tải Unlimited